บริษัท คูลลิ่ง คอนเซ็พชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านเครื่อง ทำความเย็น เครื่องครัวอุตสาหกรรมอาหาร โดยทีมงานช่างผู้ชำนาญงานด้านเครื่องทำความเย็นมาเป็นเวลากว่า 14 ปี นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา เพื่อเน้นธุรกิจด้านงานติดตั้งห้องเย็นพร้อมระบบทำความเย็น ควบคู่ไปกับงานบริการ ดูแลรักษา เครื่องทำความเย็น และขายอะไหล่ต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องครัวอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นประสิทธิภาพของงานติดตั้งและบริการให้รวดเร็ว และมีคุณภาพ ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีบุคลากรด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์อันยาวนาน และได้มีการนำเทคนิคการทำงาน และอุปกรณ์อันทันสมัยมาใช้ในการบริการกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และความพึงพอใจในงานบริการของบริษัทฯ ตลอดไป
 
    Visiter No.

Home | General Info | Accommodation | Facilities & Services | Location | Rate & Reservation
Copyright © 2006, COOLING CONCEPTION CO.,LTD . All rights reserved.